Tang Contemporary Art

Tang Contemporary Art was established in 1997 in Bangkok, later establishing galleries in Beijing and Hong Kong. Tang Contemporary Art is fully committed to producing critical projects and exhibitions to promote Chinese contemporary art regionally and worldwide, and encourage a dynamic exchange between Chinese artists and those abroad. Acting as one of the most progressive and critically driven exhibition spaces in China, the gallery strives to initiate dialogue between artists, curators, collectors and institutions working both locally and internationally. A roster of groundbreaking exhibitions has earned Tang Contemporary Art internationally renowned recognition, establishing its status as a pioneer of the contemporary art scene in Asia. Tang Contemporary Art represents leading figures in Chinese art including Ai Weiwei, Huang Yongping, Shen Yuan, Wang Du, Liu Xiaodong, Yang Jiechang, Xia Xiaowan, Sun Yuan & Peng Yu, Yan Lei, Wang Yin, Wang Yuping, Yangjiang Group, Guo Wei, Zheng Guogu, Michael Lin, Lin Yilin, H. H. Lim, He An, Zhao Zhao, Wang Yuyang, Weng Fen, Yang Yong, Xu Qu, Xu Xiaoguo, Ji Zhou, Cai Lei, Ling Jian, Liu Yujia, Zhu Jinshi, Qin Qi, Chen Yujun, Chen Yufan and Chen Wenbo, additionally collaborating with international artists such as Rirkrit Tiravanija, Sakarin Krue-On, Michelangelo Pistoletto, Adel Abdessemed, Dinh Q.Le, Michael Zelehoski, Jennifer Wen Ma, Rodel Tapaya, Natee Utarit and Heri Dono.